บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด
เลขที่ 889 อาคารชัย-โห ว่องไววิทย์ ชั้น 2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนรินทร์
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-363-2223-4 โทรสาร 02-361-2225

MASS ACCESSORIES CO.,LTD
889 CHAI-HO WONG WAI WIT BUILDING, 2nd FLOOR,MOO 5,
SRINAKARIN ROAD, TAMBON SAMRONGNUA, AMPHUR MUANG,
SAMUTPRAKAN 10270
TEL.02-361-2223-4 FAX 02-361-2225
www.aortolock.com
www.locktechalarm.com